Право

Юридичний інститут Київського міжнародного університету забезпечує підготовку за напрямом право.

Юрист

(спеціалізації: господарсько-правова; суд, адвокатура, прокуратура.)

Освітньо-кваліфікаційні рівні:
 • бакалавр;
 • магістр.
Термін навчання:
 • бакалавр – 4 роки;
 • магістр – 1,5 рік на базі фахової базової вищої освіти;
Форма навчання:
 • денна
 • заочна

Ґрунтовні професійні знання зі спеціальності складаються з таких блоків дисциплін:

БЛОК ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 • історія України
 • історія української культури
 • філософія
 • політологія
 • латинська мова
 • українська мова за професійним спрямуванням
 • англійська мова
 • фізична культура.

БЛОК ФАХОВИХ, ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН

Основи римського цивільного права, теорія держави та права, господарське процесуальне право, нотаріат України, конституційне право, свобода і обов’язки громадян, цінні папери, правове регулювання відносин власності, аграрне право, житлове право, банківське право, біржове право, адміністративне право, правові основи підприємницької діяльності, правові основи інвестиційної діяльності, право інтелектуальної власності, конкурентне право і антимонопольне законодавство, фінансове право, митне право України, європейське податкове право, правове регулювання валютних і кредитних операцій, громадські об’єднання в Україні, управління в адміністративно-політичній сфері, правова діяльність органів виконавчої влади, державне будівництво та самоврядування в Україні, криміналістика, кримінально-виконавче право, актуальні проблеми кримінально-правової боротьби із злочинами у сфері господарської діяльності, теорія доказів, адвокатура України, судові та правоохоронні органи, прокуратура України, юридична деонтологія, транснаціональна злочинність та ін.

Після повного курсу навчання фахівець з правознавства підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • наданням юридичних послуг (консультування, експертна оцінка);
 • попередженням, розслідуванням злочинів і призначенням покарань за вчинені злочини;
 • первинною аналітичною роботою і виконанням спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням знань у галузі національного права;
 • посиленням соціального захисту громадян;
 • вирішенням правових спорів.
Після повного курсу навчання фахівець з правознавства може обіймати посади:
 • юрисконсульта;
 • прокурора;
 • слідчого;
 • судді;
 • експерта;
 • нотаріуса;
 • адвоката.
може працювати:
 • в органах місцевого й державного управління;
 • у державних структурах та установах (держадміністрація, відділи відповідних міністерств тощо);
 • у комерційних структурах;
 • у районних судах, прокуратурі;
 • у вищих навчальних закладах, які готують фахівців у сфері права.