Право

Юридичний інститут Київського міжнародного університету забезпечує підготовку фахівців з права за рівнями вищої освіти:

 • бакалавр;
 • магістр.

Юрист

Термін навчання:
 • бакалавр – 4 роки;
 • магістр – 2 роки на базі фахової базової вищої освіти.
Форма навчання:
 • денна
 • заочна (дистанційна).

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ВИКЛАДАННЯМ ТАКИХ ДИСЦИПЛИН:

адвокатура та прокуратура України, Адміністративне право та процес, Виконавче провадження, Господарське право, Господарське процесуальне право, Загальна історія держави і права, Законодавча техніка кримінального закону, Земельне право, Історія вчень про державу і право, Історія цивілістики, Кваліфікація злочинів, Конституційне право України, Криміналістика, Кримінальне право, Кримінальне процесуальне право, Кримінально-виконавче право, Кримінологія, Міжнародне право, Міжнародне приватне право, Муніципальне право, Нотаріат України, Податкове право України, Порівняльне конституційне право, Порівняльне кримінальне право і процес, Порівняльне правознавство, Порівняльне цивільне право і процес, Право Європейського Союзу, Призначення покарання, Професійна етика юриста, Римське приватне право, Сімейне право, Судові та правоохоронні органи, Теорія держави і права, Трудове право, Фінансове право, Цивільне право, Цивільне процесуальне право, Юридична догматика, Юридичний практикум та ін.

Після повного курсу навчання фахівець з правознавства підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • наданням юридичних послуг (консультування, експертна оцінка);
 • попередженням, розслідуванням злочинів і призначенням покарань за вчинені злочини;
 • первинною аналітичною роботою і виконанням спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням знань у галузі національного права;
 • посиленням соціального захисту громадян;
 • вирішенням правових спорів.
Після повного курсу навчання фахівець з правознавства може обіймати посади:
 • юрисконсульта;
 • прокурора;
 • слідчого;
 • судді;
 • експерта;
 • нотаріуса;
 • адвоката.
може працювати:
 • в органах місцевого й державного управління;
 • у державних структурах та установах (держадміністрація, відділи відповідних міністерств тощо);
 • у комерційних структурах;
 • у районних судах, прокуратурі;
 • у вищих навчальних закладах, які готують фахівців у сфері права.