ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ у КиМУ
(набір 2013, 2014, 2015 рр.)

Основні спеціальності Освітньо-кваліфікаційний рівень
Молодший спеціаліст Бакалавр Спеціаліст Магістр
На базі 9 класів На базі 11 класів На базі фахової базової вищої освіти На базі повної вищої освіти На базі базової вищої освіти з іншої спеціальності
Інститут міжнародних відносин
6.030202 Міжнародне право 4 роки 2 роки 3 роки
6.030201 Міжнародні відносини 4 роки 2 роки 3 роки
6.030203 Міжнародні економічні відносини 4 роки 2 роки 3 роки
6.030204 - Міжнародна інформація 4 роки 2 роки 3 роки
6.030205 Країнознавство 4 роки 2 роки 3 роки
6.030104 Політологія 4 роки 1 рік 2 роки
6.140103
Туризм
4 роки
6.050101 Комп’ютерні науки 4 роки
8.18010006 - Зовнішня політика 1,5 роки 1 рік 2 роки
Економічний факультет
6.030601 Менеджмент 4 роки 1,5 роки 2,5 роки
6.030504
Економіка підприємства
4 роки
6.030503 Міжнародна економіка 4 роки
6.030508
Фінанси і кредит
4 роки
8.18010018 Адміністративний менеджмент 1,5 роки 1 рік 2 роки
8.03060101 Менеджмент організацій 1,5 роки 1 рік 2 роки
Інститут лінгвістики та психології
6.020303
Філологія (переклад)
4 роки 1 рік 2 роки
8.02030302
Мова і література (англійська)
4 роки 1,5 роки 2,5 роки
6.030102 Психологія 4 роки 1,5 роки 2,5 роки
8.18010021 - Педагогіка вищої школи 1,5 роки 1 рік 2 роки
Інститут телебачення, кіно і театру
6.020203
Кіно-телемистецтво
4 роки 1,5 роки
6.020201 Театральне мистецтво 4 роки
Юридичний інститут
6.030401
Право
4 роки 1,5 роки
Інститут журналістики
6.030301
Журналістика
4 роки 2 роки 3 роки
Факультет будівництва та архітектури
6.060101 Будівництво 4 роки
6.060102 Архітектура 4,5 роки
Медико-фармацевтичний факультет
6.120201
Фармація
4 роки 2 роки
8.12020101 Фармація 6 років,
на базі повної середньої освіти
Коледж Київського міжнародного університету
5.14010301 Туристичне обслуговування 3, 5 роки 2,5 роки 4 роки**
5.03040101 Правознавство 4 роки 3 роки 4 роки**
5.03050401 Економіка підприємства 3 роки 2 роки 4 роки**
5.03030301 Видавнича справа та редагування 4 роки 3 роки 4 роки**
5.12020101 Фармація 3 роки 2 роки 4 роки**
5.02020101 Акторське мистецтво 4 роки 3 роки 4 роки**
5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд 4 роки 3 роки 4 роки**