Навчання

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У КиМУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ (набір з 2017 р.)

Основні спеціальності Рівень вищої освіти
Молодший спеціаліст Бакалавр Магістр
На базі 9 класів На базі 11 класів На базі фахової базової вищої освіти На базі базової вищої освіти з іншої спеціальності
Інститут міжнародних відносин
291 Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії:

- зовнішня політика країн світу;
- регіональні проблеми міжнародних відносин;
- інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах.
4 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
293 Міжнародне право:
- міжнародне публічне право;
- міжнародне приватне право;
- право Європейського Союзу.
4 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
292 Міжнародні економічні відносини:
- міжнародний бізнес;
- управління зовнішньоекономічною діяльністю.
4 роки
денна
2 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
052 Політологія:
- політичний менеджмент та реклама;
- політичне і державне управління.
4 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
242 Туризм:
- економіка міжнародного туризму;
- позиціонування та брендинг в туризмі;
- бізнес-технології в туристичній діяльності.
4 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
Економічний факультет
073 Менеджмент:
- менеджмент підприємницької діяльності;
- менеджмент інвестиційної діяльності;
- менеджмент організацій і адміністрування;
- управління проектами;
- менеджмент у сфері медичних та фармацевтичних послуг.
4 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
051 Економіка:
- економіка підприємства;
- міжнародна економіка;
- економічна безпека бізнесу.
4 роки
денна
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:
- підприємницька діяльність;
- біржова діяльність на товарному ринку;
- організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі.
4 роки
денна/заочна
072 Фінанси, банківська справа та страхування:
- фінанси і кредит;
- страхова справа;
- банківська справа.
4 роки
денна/заочна
281 Публічне управління та адміністрування:
- адміністративний менеджмент;
- публічне адміністрування;
- корпоративний менеджмент.
2 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
Інститут лінгвістики та психології
035 Філологія (англійська мова):
- переклад правового дискурсу;
- науково-технічний переклад;
- переклад мовлення сучасних ЗМІ;
- економічний переклад і бізнес тематика;
- переклад у сфері міжнародного туризму, краєзнавства, екскурсій.
4 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
053 Психологія:
- педагогічна психологія;
- психологія управління;
- медична психологія і здоров’я;
- психологія особистісного та професійного розвитку.
4 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
011 Освітні, педагогічні науки:
- професійна освіта.
2 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
014 Середня освіта (англійська мова):
- англійська мова і зарубіжна література.
2 роки
заочна
2 роки
заочна
Інститут телебачення, кіно і театру
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво:
- аудіовізуальне медіа мистецтво;
- аудіовізуальне виробництво (режисура кіно і телебачення, операторство);
- мультимедійне сценічне мистецтво.
4 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
026 Сценічне мистецтво:
- акторська майстерність;
- режисура театру;
- театрознавство.
4 роки
денна
Юридичний інститут
081 Право:
- публічне право;
- приватне право;
- адміністративне та фінансове право.
4 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
Інститут журналістики
061 Журналістика:
- друковані ЗМІ;
- реклама та PR;
- тележурналістика;
- інтернет-журналістика;
- медіа-бізнес.
4 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
2 роки
денна/заочна
Факультет будівництва, архітектури та інформаційних технологій
192 Будівництво та цивільна інженерія:
- промислове і цивільне будівництво;
- комп'ютерне проектування та управління інформаційними технологіями в будівництві;
- технологія, організація та економіка будівельного виробництва;
- цивільна інженерія.
4 роки
денна/заочна
191 Архітектура та містобудування:
- архітектура будівель і споруд;
- містобудування;
- реставрація пам’яток архітектури;
- дизайн архітектурного середовища;
- ландшафтний дизайн;
- дизайн інтер’єру.
4,5 роки
денна
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології:
- інтелектуальні системи прийняття рішень;
- програмне забезпечення та моделювання бізнес-процесів;
- управління проектами у сфері інформаційних технологій;
- WEB-дизайн.
4 роки
денна/заочна
Медико-фармацевтичний факультет
226 Фармація, промислова фармація:
- організація роботи аптечних закладів;
- фармацевтичне виробництво;
- промислова фармація;
- управління якістю, стандартизація та безпека лікарських засобів.
4 роки
-
2 роки;
6 років (на базі
повної середньої освіти)
денна/заочна
Стоматологічний факультет
221 Cтоматологія:
- організація та управління лікувально-профілактичною допомогою;
- стоматологія ортопедична, терапевтична, хірургічна, дитяча, ортодонтія
- 5 років (на базі
повної середньої освіти)
денна
-
Коледж Київського міжнародного університету
242 Туризм 3, 5 роки 2,5 роки 4 роки**
081 Право 4 роки 3 роки 4 роки**
051 Економіка 3 роки 2 роки 4 роки**
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 3 роки 2 роки 4 роки**
061 Журналістика 4 роки 3 роки 4 роки**
226 Фармація, промислова фармація 3 роки 2 роки 4 роки**
026 Сценічне мистецтво 4 роки 3 роки 4 роки**
192 Будівництво та цивільна інженерія 4 роки 3 роки 4 роки**

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У КиМУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ (набір 2013, 2014, 2015 рр.)

**СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ НА БАКАЛАВРАТІ

Випускники коледжів, які здобули освіту і отримали диплом молодшого спеціаліста, приймаються на другий або третій курс спорідненого напряму підготовки для здобуття рівня вищої освіти бакалавр відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року №839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста».

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальний процес у КиМУ – це структурована система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти певного освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до вимог державних стандартів.

Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократичності, безперервності та ступеневості освіти. При цьому він орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та прискореної адаптації в умовах перехідного періоду реформування економіки.

Нормативно-правовою базою організації освітнього процесу в університеті є Закон України "Про вищу освіту", "Положення про організацію освітнього процесу в КиМУ", освітні (освітньо-професійні програми) підготовки фахівців відповідних професійних спрямувань і рівнів вищої освіти.