Британські галузеві періодичні журнали

Статус та особливості програми

Публікування досліджень у британських галузевих періодичних журналах (12 спеціалізованих журналів; британські ISSN) і неперіодичних виданнях (збірниках наукових праць; британські ISBN) МАНВО.

Авторські дослідження, які висвітлюються в межах програми, проходять у межах проекту GISAP експертну й редакційну атестацію. Усі дослідження, опубліковані в межах проекту, набувають міжнародної реєстрації і проходять антиплагіатну перевірку.

Видання розсилаються в усі провідні бібліотеки Великобританії, а також в авторитетні наукові бібліотеки країн Західної Європи та Північної Америки.

Видання індексуються в таких міжнародних базах даних: «ULRICH GLOBAL SERIALS DIRECTORY», J-GATE, RESEARCHBIB, «GOOGLE SCHOLAR», AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, «SOCRATES-IMPULSE», «ELIBRARY.RU» (РИНЦ), BIELEFELD ACADEMIC SEARCH ENGINE, FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS «AGRIS», CITE FACTOR, PUBMED, OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX, DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, CALAMEO, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, OPEN LIBRARY, WORLDCAT, ISSUU, INFOBASE INDEX.

Видання МАНВО безперервно розширюють масштаби своєї наукометричної індексації. Нині реалізується складна кваліфікаційна програма реєстрації та індексації видань у базах даних «Scopus» і «Web of Science».

Ефект від участі в проекті для дослідника:

 • публікація у виданнях британської юрисдикції - однієї з найпрестижніших юрисдикцій світу;
 • реєстрація та публікація видань і в електронному, і в друкованому форматах;
 • організаційна та фінансова доступність публікацій;
 • мовна лояльність видань (багатомовність);
 • широка наукометрична індексація досліджень;
 • експертна оцінка досліджень кваліфікованими фахівцями з різних країн світу;
 • міжнародна апробація досліджень;
 • опції практичного впровадження досліджень у різних країнах світу;
 • номінування досліджень у каталогах і літературних експозиціях авторитетних бібліотек світу;
 • паралельна участь авторів досліджень у національних, континентальних і світових першостях з наукової аналітики з перспективою отримання лауреатами престижних і ексклюзивних титулів, дипломів, медалей, призів і залікових призових балів;
 • оформлення публікацій міжнародними документами МАНВО і спеціальними наукометричними сертифікатами;
 • вплив кожної публікації на формування науково-аналітичного рейтингу не лише самого дослідника, а його університету і країни;
 • активні комунікації дослідників з різних країн, їх професійна кооперація та об'єднання в спеціалізовані національні континентальні і всесвітні громадські об'єднання - федерації наукової аналітики;
 • участь в оцінюванні та відкритому обговоренні досліджень учених з різних країн;
 • можливість членства в національних збірних командах з наукової аналітики різних країн;
 • широка міжнародна популяризація (просування) авторів інновацій і їх досліджень у межах програм «Інноваційні ноти» і «Спікери МАНВО»;
 • можливість конвертації (обміну) залікових балів, отриманих у межах першості з наукової аналітики, на кваліфікації додаткової освіти, науково-аналітичні докторські й академічні кваліфікації (британські дипломи МАНВО, документи системи «Europass»);
 • можливість паралельної участі в міжнародних науково-практичних конференціях і міжнародних конгресах МАНВО;
 • можливість участі в освітніх, наукових або видавничих проектах МАНВО як консультанта, експерта, викладача або члена редакційних колегій.

Алгоритм реалізації програми

1. Зацікавлена особа оформляє заявку на участь у проекті на ім'я МАНВО і надає її завідувачу «Британської кафедри» в Університеті разом з текстом свого авторського дослідження в електронному вигляді (оформленим за стандартами МАНВО).
2. Зацікавлена особа сплачує участь у проекті (публікацію).
3. Авторське дослідження розміщується для участі в проекті в електронному вигляді.
4. Після проходження процедури експертного оцінювання дослідження підлягає електронній та друкованій публікації.

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ
(ДЛЯ ПУБЛІКУВАННЯ В ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ)

#

1. Формат паперу: А4 - 210х297 мм.
2. Поля праворуч, ліворуч, зверху і знизу - по 20 мм.
3. Шрифт - TimesNewRoman.
4. Розмір шрифту (кегль) - 12 pt.
5. Міжрядковий інтервал - полуторний.
6. Вирівнювання тексту - по ширині (переноси слів не допускаються, між словами допускається тільки один пробіл, табуляцію не застосовувати).
7. Відступ першого рядка (тобто абзац) - 10 мм.
8. Скорочення слів (крім загальноприйнятих - скорочення математичних величин, мір, термінів тощо) не допускаються.
9. Кожну ілюстрацію до роботи бажано надсилати чорно-білу, тому що в збірнику вони будуть опубліковані в чорно-білому варіанті. Якість опублікованої ілюстрації безпосередньо залежить від надісланого Вами оригіналу.
10. Схеми, графіки, діаграми, формули і таблиці повинні бути складені безпосередньо в текстовому редакторі і розміщені чітко в межах зазначених вище розмірів сторінки.
11. Внутрішньотекстові виноски публікуються в збірнику, але не розміщуються на сайті.

УВАГА!!!
1. Викладу основного змісту роботи повинна передувати коротка анотація дослідження і перелік його ключових слів англійською мовою !!!
2. Збірник наукових праць, що видається МАНВО, підлягає наукометричній індексації в низці міжнародних наукометричних баз даних, які номінують неперіодичні видання. Тому від якості і повноти англомовного матеріалу дослідження багато в чому буде залежати наукометричний потенціал кожного авторського дослідження і всієї збірки.
3. Перелік літературних джерел підлягає оформленню відповідно до загальноприйнятих міжнародних стандартів.
4. За посиланням представлений зразок оформлення публікації в англомовному варіанті.